Kursy językowe

Kursy językowe – bezpłatne (dofinansowane z EFS):

1. woj. lubelskie:

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących lub zaawansowanych współfinansowany ze środków UE z EFS

Projekt: „Myśl lokalnie – mów globalnie” Nr projektu: RPLU.12.03.00-06-0222/15

warunki uczestnictwa:

uczestnicy otrzymują:

miejsce szkoleń:

Biała Podlaska i miasta powiatowe podregionu bialskiego

Szczegółowe informacje uzyskasz pod tel. : +48 83 342 15 15, lub pisząc na adres email: rekrutacja@proword.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Aktualności:


06.03.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu TELC English A2 (216 szt.) oraz TELC English B2 (24 szt.) dla 240 uczestników projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie!” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnej z ESOKJ.

Dokumenty do pobrania:

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
25.02.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu TELC English A2 (216 szt.) oraz TELC English B2 (24 szt.) dla 240 uczestników projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie!” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnej z ESOKJ.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty z załącznikami
Wzór umowy
18.11.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi zakupu podręczników na kurs języka angielskiego w ramach projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie!” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15 (zmiana podręczników w II edycji)

Dokumenty do pobrania:

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
07.11.2016

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zakupu podręczników na kurs języka angielskiego w ramach projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie!” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15 (zmiana podręczników w II edycji)

Termin na składnie ofert : 17.11.2016 do godz.16.00
Termin rozstrzygnięcia – 18.11.2016

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składnia ofert wraz z formularzem ofertowym (zmiana podręczników w II edycji)
17.10.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi zakupu podręczników na kurs języka angielskiego w ramach projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie!” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15

Dokumenty do pobrania:

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
12.10.2016

Poszukujemy lektorów – zapraszamy do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
30.09.2016

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zakupu podręczników na kurs języka angielskiego w ramach projektu „Myśl lokalnie – mów globalnie!” nr RPLU.12.03.00-06-0222/15

Termin na składnie ofert : 14.10.2016 do godz.16.00
Termin rozstrzygnięcia – 17.10.2016

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składnia ofert wraz z formularzem ofertowym

2. woj. podkarpackie

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących lub zaawansowanych współfinansowany ze środków UE z EFS

Projekt: „Akademia Kształcenia Językowego” Nr projektu: RPPK.09.03-00-18-0080/16

Warunki uczestnictwa:

Projekt skierowany jest do 240 osób dorosłych, z czego:

uczestnicy otrzymują:

miejsce szkoleń:

Rzeszów i miasta powiatowe woj. podkarpackiego

Szczegółowe informacje uzyskasz pod tel. : +48 17 282 15 15 lub pisząc na adres email: rekrutacja@proword.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Aktualności: